Integritetspolicy för EnlinkAI AB

Senast uppdaterad: 19 jan. 2024

1. Introduktion

EnlinkAI AB (”vi”, ”oss” eller ”vår”) förbinder sig att skydda integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och delar information om dig när du besöker vår webbplats eller interagerar med oss.

2. Personuppgiftsansvarig

EnlinkAI AB Solåsvägen 7 A NR 213 553 03 Jönköping, Sverige E-post: contact@enlink.ai

3. Personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in information på två sätt:

A. Information du tillhandahåller

Detta inkluderar uppgifter som samlas in via våra webbformulär och all information som du skickar till oss via e-post.

B. Automatiserad insamling

Vi använder enkla analysverktyg som inte samlar in personlig information för att förstå webbplatsanvändning.

4. Användning av din information

Informationen vi samlar in används för följande ändamål:

 • För att svara på dina förfrågningar eller förfrågningar.
 • För att förbättra vår webbplats och våra tjänster.
 • För interna administrativa ändamål.

5. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina uppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Ditt samtycke, som ges när du ger oss din personliga information.
 • Våra legitima intressen av att driva och förbättra vår verksamhet, utan att åsidosätta dina rättigheter och friheter.

6. Datalagring

Vi behåller personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, enligt lag, eller som det är nödvändigt för att lösa tvister och verkställa våra avtal.

7. Datadelning och överföring

Dina uppgifter delas inte med tredje part förutom:

 • Som krävs enligt lag.
 • Med tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning enligt sekretessavtal.

Uppgifter kan överföras och behandlas i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där dataskyddslagarna kan skilja sig åt. Vi ser till att adekvat skydd finns för sådana överföringar.

8. Dina rättigheter

Enligt GDPR har du bland annat följande rättigheter:

 • Tillgång till dina personuppgifter.
 • Korrigering av felaktiga uppgifter.
 • Radering av dina uppgifter under vissa omständigheter.
 • Invändning mot behandling av dina uppgifter.
 • Dataportabilitet.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på contact@enlink.ai.

9. Ändringar i denna policy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya policyn på vår webbplats.

10. Kontakta oss

För frågor om denna policy eller dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på contact@enlink.ai.